Thông tin pháp lý

0

Công ty TNHH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH VIỆT HÀN thực hiện các hoạt động dựa trên các thông tư :

  • Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. (Số : 21/2018/TT-BGDĐT – 24/08/2018).
  • Thông tư Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. ( Số : 36/2017/TT-BGDĐT – 28/12/2017)
  • Quyết định Cấp phép hoạt động
  • Quyết định Cấp phép thành lập
SHARE